0905 615 538
info@bonanutricia.sk

Prístroj ioi Jawon Profesional 353

Prístroj je schválený v európskej únii ako medicínsky prístroj. Používajú ho mnohé medicínske a dietologické centrá po celom svete pre jeho kvalitu analýzy, keďže meria aj segmentový tuk (tuk v jednotlivých častiach tela). Prístroje Jawon patria medzi úplnú špičku medzi bioimpedančnými analyzátormi ľudského tela. Analyzátor zloženia ľudského tela firmy Jawon v súvislosti s presnosťou a spoľahlivosťou bol certifikovaný nemeckým TUF.

Analyzátor kompozície tela firmy Jawon fungueú na princípe bioelektrickej impedancie (BIA), kde sa meria impedancia (odpor) ľudského tela pri prechode veľmi slabého elektrického prúdu. Elektrický odpor ľudského tela je ovplyvňovaný mikroživinami, ktoré sa do ľudského tela dostávajú potravou. Analyzátor zloženia ľudského tela meria elektrické napätie v ľudskom tele spôsobené elektrickým prúdom prechádzajúcim telom a na základe tohto merania a znalosti napätia a prúdu stanoví odpor- to znamená, že telo s nízkym obsahom tuku má malý odpor, zatiaľ čo telo s vysokým obsahom tuku má veľký elektrický odpor. Technológia, na ktorej sú tieto moderné analyzátory postavené umožňuje aby celý proces trval veľmi krátku dobu a bez väčších priprav pre meranú osobu.

Ľudské telo sa skladá z vody, proteínov, tuku, minerálov a ďalších dôležitých látok. Tieto zložky sú zastúpené v určitom pomere. Zdraví ľudia majú tento pomer vyvážený. Keď prevedieme analýzu zloženia tela, môžeme zistiť, či je zloženie tela vyvážené alebo nie. Bioimpedančná analýza môže slúžiť i k určeniu stavu obezity, opuchov, nedostatku proteínov (nedostatok proteínov v strave; malnutricia), odhadnúť a zhodnotiť stav metabolizmu apod. Vďaka výsledkom, získaných meraním telesného zloženia, môžeme nájsť cestu, ako uviesť telo späť do rovnováhy. Analyzátor zloženia tela tak slúži ako základný nástroj pre testovanie zdravia organizmu, k prevencii a sledovaniu priebehu ochorení.
 

Analýza zloženia tela vám poskytne

 • hmotnosť
 • body mass index (BMI)
 • percentuálny obsah a hmotnosť tukového tkaniva
 • odhad množstva viscerálneho (vnútrobrušného) tuku
 • hmotnosť vody v tele
 • hmotnosť svalového tkaniva
 • hmotnosť bielkovín v tele
 • hmotnosť minerálnych látok (kosti, elektrolyt)
 • porovnanie vyššie uvedených údajov s optimálnymi hodnotami
 • porovnanie s predchádzajúcim meraniami

 

Prepracovanú brušnú analýzu

 • stanovenie hladiny brušného tuku
 • množstvo viscerálneho (vnútrobrušného) tuku
 • obvod pásu vrátane posúdenia
 • pomer pás-boky (waist-to-hip ratio, WHR)

 

Segmentové hodnotenie

 • samostatná analýza 5 častí tela (ľavá a pravá ruka, ľavá a pravá noha, trup)
 • pre každú časť hmotnosť tukového tkaniva vrátane zhodnotenia
 • pre každú časť hmotnosť svalového tkaniva vrátane zhodnotenia

 

Ďalšie merané parametre

 • telesný typ
 • hodnota bazálneho metabolizmu (B.M.R.)
 • celková energetická spotreba (T.E.E)
 • impedancia tela
 • biologický vek (vek zodpovedajúci stavbe tela)
 • doporučený energetický príjem pre redukciu hmotnosti
 • doporučený energetický výdaj cvičením
 • doba trvania redukcie hmotnosti k dosiahnutiu cieľa

 

Ako prebieha meranie?

Analýza na prístroji je rýchla (výsledky do 1 minúty) a nebolestivá. Vyšetrovaná osoba si stane naboso na určené miesto na prístroji. Do pravej aj ľavej ruky uchopí senzor a cca pol minúty bude nehybne stáť. Potom sa tlačí výsledok. Analýza je vhodná pre všetky osoby od 6 do 99 rokov. Nie je vhodná pre tehotné ženy a osoby s kardiostimulátorom.
 

Pre zaistenie presnosti sa odporúča dodržať nasledujúce pokyny:

 • Test vykonávať pred jedlom (nalačno alebo po uplynutí dvoch hodín od posledného jedla)
 • Tesne pred meraním necvičiť
 • Nevykonávať test tesne po sprchovaní alebo saune
 • Menej vhodné je vykonávať meranie počas menštruácie (dochádza k väčšiemu zadržiavaniu telesnej vody)
 • Test vykonávať pri normálnej izbovej teplote