0905 615 538
info@bonanutricia.sk

Služby

Prednášková činnosť

Možnosť objednania  prednášky, semináru o racionálnom stravovaní a jeho zásadách, o zdravom životnom štýle, pre firmy, väčšie i menšie skupiny ľudí.

Diagnostika

Komplexná analýza tela- certifikovaným medicínskym prístrojom ioi Jawon Professional 353 Prístroj pracuje na princípe bioelektrickej impedancie. Meria kompozíciu tela pomocou 8 dotykových elektród v 3 frekvenciách. Vhodné aj ako program pre team building.Viac o meraní prístrojom v položke prístroj. 

Vstupná konzultácia

Trvá zvyčajne hodinu až dve. Prejdeme spolu vyplnený vstupný dotazník a spresníme si jednotlivé body v dotazníku (zistenie životného štýlu, doterajší vývoj hmotnosti, stravovacie zvyklosti, skúsenosti s chudnutím, rizikové faktory a choroby v rodine, vaše choroby, pohybová aktivita ...). Preberieme spolu vaše ciele a motiváciu.
 

Redukciu hmotnosti bez hladovania a jojo efektu

Neponúkame "zázračné diéty", pretože nemožno držať diétu celý život a neustále si niečo odopierať. Dôležité sú postupné zmeny v životospráve, ktoré povedú k trvalej redukcii vašej hmotnosti. To je jediný spôsob ako dosiahnuť kvalitnejší spokojný život, ale bohužiaľ aj ten najťažší. Všetci by sme si priali "prehltnúť" pilulku alebo držať týždeň diétu zaisťujúcu rýchly úbytok hmotnosti. Ale bez našej snahy a pevnej vôle zmeniť seba samého budú všetky výsledky iba dočasné a dlhodobo neudržateľné.
 

Zhodnotenie súčasného stravovacieho a pohybového režimu

Na základe informácii z dotazníka, pohovoru s vami a výsledkov z merania vyhodnotím vaše doterajšie stravovanie a pohybovú aktivitu – celkový energetický príjem, celkový energetický výdaj, bazálny metabolizmus, príjem základných živín (tukov, cukrov, bielkovín) s poukázaním na chyby v zložení stravy a stravovacích návykov.
 

Navrhnutie výživového programu podľa vašich individuálnych potrieb (pohlavie, vek, zdravotný stav, obľúbené potraviny) - „jedálny lístok šitý na mieru“

Na základe informácii z dotazníka a výsledkov meraní z prístroja Jawon vám zostavím individuálny jedálny lístok na 7 dní s optimálnou skladbou základných živín (tukov, cukrov, bielkovín), s optimálnym množstvom energetického príjmu na základe bazálneho metabolizmu a energetického výdaja a odporučím výber vhodných potravín na základe individuálnych potrieb.
 

Počas celej doby chudnutia kontrola výsledkov a odborné poradenstvo

Pre dosiahnutie trvalého efektu sú vhodné pravidelné konzultácie spojené s porovnávaním a hodnotením dosiahnutých výsledkov na základe meraní prístrojom s eventuálnymi úpravami výživového plánu a pohybovej aktivity.
 

Navrhnutie vhodnej pohybovej aktivity

Navrhnutie aeróbneho cvičenia v určitom pulzovom pásme, pri ktorom dochádza k metabolizmu tukov (spaľovaniu tukov) kontrolované pulzometrom

 

Tvorba jedálneho lístka

Ponuka zostavenia celodenného jedálneho lístka, alebo obedového menu pre reštaurácie, zariadenia školského stravovania, domovy sociálnych služieb, atď. podľa zásad racionálneho stravovania.