0905 615 538
info@bonanutricia.sk

O mne

Mgr. Iveta Zimmermannová

IČO 47677597   číslo živnostenského registra: 680-18405,   MUDr. Jána Straku 8, 969 01 Banská Štiavnica

Vzdelanie

Som absolventkou Akadémie výživy a športu v Brne – rekvalifikačný kurz Poradca pre výživu ukončený záverečnou prácou a skúškou v Prahe. Akademický titul som získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave odbor Verejné zdravotníctvo so zameraním na prevenciu civilizačných ochorení.
Mám dlhodobú prax v zdravotníctve v odbore gastroenterológia a chirurgia.

Spolupráca

MUDr. Martin Mačaj
Absolvent LF UK v Bratislave s dlhodobou praxou v odbore gastroenterológia a chirurgia. V prípade potreby odborné konzultácie.